Prosjektene

Beirut, Libanon

Adventist Learning Center


Adventist Learning Center (ALC) er et hjelpe- og utdannelsessenter for syriske flykningbarn i alderen 6-12 år, i Bourj Hammoud, Beirut i Libanon. Misjon 10/40 har bidratt til ALCs arbeid i flere år nå, for vi ser at ALCs arbeid virkelig utgjør en forskjell ved både gi skolegang, praktisk hjelp og åndelig veiledning til barna og deres familier.

Bare i løpet av 2016 ble nesten 80 barn fra ca. 50 familier hjulpet. ALC er en del av Middle East North Africa (MENA) Unionens arbeid med å skape møteplasser mellom adventister og ikke-adventister på måter som tar hensyn til deres bakgrunn, tro og ofte traumatiske opplevelser. Det gis skolegang, praktisk hjelp, skapes rom for positiv samhandling, og åpnes dører til åndelig dialog. ALC har vært i drift siden 2013 og har hjulpet mer enn 200 barn siden senteret startet. Staben i ALC forsøker å møte barna der de er, og hjelper dem med å mestre vanskeligheter med å lære på grunn av traumene de har opplevd som flyktninger. Prosjektet legger vekt på mestring problemer og virkelige livssituasjoner.

ALC har et aktivt besøksprogram, og staben kommer regelmessig hjem til elevenes familier. Det samtales om utfordringer familiene møter, og det opprettes små grupper, bl.a. for bibelstudier. Det er blant annet etablert en voksende sabbatsgruppe, «Bønnens hus», der gjennomsnittlig 65 personer møtes hver uke, både barn og voksne, og for det meste mennesker med muslimsk bakgrunn. Takket være pengene Misjon 10/40 har bidratt med, var ALC i 2016 i stand til å utvide staben og gjøre mere for familier som sliter. ALC var bl.a. i stand til å ansette Larissa Pruess fra Brasil. Hun har undervist i flere klasser, og deltatt i flere av skolens prosjekter. I løpet av den første måneden Larissa var ved ALC, fikk hun laget en video for skolen som hun kalte «Drømmer». Videoen har blitt brukt en del i arbeidet med å samle inn midler. Larissa har også startet en liten bibelgruppe med det første kullet avgangselever, fra 2014. Disse tenåringer brukte mye tid på å henge rundt skolen, så Larissa fant ut at hun ville sette i gang med noe som kunne stimulere deres åndelige vekst, selv om deres skolegang ved ALC var over. Takket være gaver fra Misjon 10/40 har senteret vært i stand til å hjelpe flere familier som slet med økonomien, så de kunne få livsnødvendige ting. Dette

Innbefatter bokser med mat, medisiner, briller, og til og med tannlegebesøk. ALC har begrenset tilgang på slike frie midler. Målet for 2017 er å kunne overføre ytterligere kr. 20.000 til det gode arbeidet som drives ved ALC, men det betinger at nødvendige midler kommer inn på konto før året er omme.