Nyheter

les nyhetsbrev

Misjon 10/40 får

Ny leder og økonomileder

Misjon 10/40 ble stiftet 23. oktober 2007 med Atle Fonn Aluwini som gründer. Fra starten ble det etablert et samarbeid med Midtøsten unionen da Kjell Aune var leder for MEU (Middle East Union) Fra 2011 ble MEU omorganisert og inkluderer nå også landene i Nord-Afrika. Alt arbeid i Norge gjøres på frivillig basis.


Gjeldene handlingsplan fra 2020 legger opp til et lederskifte i løpet av perioden 2020-2023, og vi er glade for å informere om at Raafat Kamal har tatt over ledelsen av Misjon 10/40 fra og med 31. mars 2023. Atle fortsetter som styreleder fram til generalforsamlingen 31. mai for å bistå Raafat i en overgangsfase.


Misjon 10/40 har som oppgave å bidra til å sette fokus på behovet for evangelisering i området kalt 10-40 vinduet. Dette område strekker seg fra Nord-Afrika i vest til Filippinene i øst, og omfatter områder der hinduisme, buddhisme, islam og animisme står sterkt. Området preges også av forfølgelse mot kristne og konvertering til kristen tro er i mange av disse landene forbudt ved lov eller sosialt uakseptabelt. Gjennom samarbeid med partnere i Israel, MENA* og Sør-Sudan drives prosjekter som hjelper mennesker i en krevende livssituasjon. Hjelpen består i støtte til drift av hjelpesentre, utdanningsstipend til utvalgte elever og studenter og hjelp og bistand til menighetsutvikling.


Spørsmål om Misjon 10/40 kan rettes til; Atle F. Aluwini, 906 40 706 atle@adventistmission.no eller Raafat Kamal, 476 76 973 raafat.kamal@adventistmission.no


*MENA: Middle East North Africa Union.

Nye frivillige

Raafat Kamal, ny leder

Raafat er nå seniorrådgiver i ADRA Norge med strategi og organisasjonsutvikling som arbeidsfelt. Han har bred og variert pastoral og administrativ utdanning og praksis. Før han og Heidi kom tilbake til Norge i 2022, var han i 8 år leder for Trans-Europeisk divisjon. Han kommer opprinnelig fra Libanon, snakker flytende arabisk, og har satt pris på hvordan Misjon 10/40 har bistått menighetens arbeid i Beirut. Han ser fram til å samarbeide med styret og partnere for å utvikle organisasjonen videre.

Jonathan Fosse, ny økonomileder

Jonathan Fosse, regnskapsmedarbeider i DNU med lang erfaring fra SABU, er blitt ny økonomileder på frivillig basis. Han har også ansvar for å bidra til og inspirere den yngre generasjon til misjonsengasjement.

Vi søker

Ny Daglig Leder i Misjon 10/40


Misjon 10/40 søker etter en ny daglig leder. Stillingen er ulønnet og basert på frivillighet. Hovedoppgaver er;

  • Mobilisere engasjement for misjon gjennom besøk og forkynnelse i menigheter, skoler og kristne arrangement
  • Kontakt med partnere i 10/40 vinduet for kvalitetssikring og oppfølging av prosjekt
  • Forberede styremøter i samarbeid med styreleder
  • Kommunikasjon med givere og menigheter
  • Delta i planlegging og gjennomføring av Misjon 10/40 sabbater
  • Utvikle, styrke og lede organisasjonen i samarbeid med styret


Tjenesten er meningsfull og gir rike anledninger til å fremme Guds verk i vanskelige tider. Dersom du kjenner at Gud leder deg til en utfordring litt utover det vanlige, mulighet til å bli kjent med nye kulturer og få nærkontakt med mennesker som brenner for å dele evangeliet i 10/40 vinduet, kan dette være det kallet Gud gir deg.


Mer informasjon kan fås ved å kontakte styreleder og nåværende daglig leder, Atle F. Aluwini, 906 40 706.

Søknadsfrist 31/12-2022


Om Misjon 10/40:

Misjon 10/40 ble etablert 23/10-2007 og har siden oppstarten samlet inn ca. 2,5 mill. kr til ulike prosjekt i 10/40 vinduet. Misjon 10/40 drives i nær forståelse med SDA DNU, og er godkjent som en Supporting Ministry av Trans Europeisk Divisjon. Misjon 10/40 har pr. i dag følgende partnere: Israel Field, MENA, (Middle East North Africa Union Mission) og Sør-Sudan. (SSAT)