Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! (Mark 16, 15)

Instagram Outline Logo

MISJON 10/40 er et privat initiativ, godkjent av styret for Adventistkirken i Norge.

Gjennom Misjon 10/40 får adventister i Norge anledning til å bidra til realisering av misjonsprosjekt innenfor 10/40 vinduet.

Hva gjør vi?

Misjon10/40 ønsker å bidra til å løfte frem misjonsprosjekter lokalisert i 10/40-vinduet. Misjon10/40 vil gjennom sin presentasjon av de ulike prosjektene, invitere mennesker til å bidra finansielt, eller på andre måter for at evangeliet om Jesus Kristus skal nå ut til hele verden.

seta
seta

Samarbeid & utforsking

Våre samarbeidspartnere er:

  • Middle East North Africa Union Mission (MENAU),
  • Israel Field og tre såkalte Fields i Sør Sudan. (Greater Equatorial Field, Upper Nile Field, Greater Bahr El-Ghazal Field).
  • I tillegg har vi en avtale med Trans-Europeisk Divisjon som gir oss en status som Supporting Ministry.

Sammen med våre partnere finner vi prosjekter som er verdt å satse på. Vi har også et tett samarbeid underveis i prosessen for at midlene som samles inn og ressursene som brukes skal komme godt til nytte.

Støtt prosjektene

Ønsker du å støtte prosjektene vi gjennomfører i 10/40 vinduet? Vi setter pris på all støtte vi kan få. Vi tar gjerne i mot gaver, men vi har også behov for menneskelige ressurser, så ta gjerne kontakt om du ønsker å hjelpe.

Drop Shadow

Gi en gave

Marker gaven med navn og evt. hvilket prosjekt du vil støtte.

Alle gaver over kr 100 vil bli kvittert for gjennom et takkebrev.

VIPPS

Vippsnummer: 59 49 56

Eller bruk QR-kode

Nettbank

Kontonummer: 3000.30.30020

til kasserer i menigheten

Gaven markeres med MISJON 10/40

Prosjektene

Adventist Learning Center, Libanon

Adventist Learning Center (ALC) er et hjelpe- og utdannelsessenter for syriske flykningbarn i alderen 6-12 år, i Bourj Hammoud, Beirut i Libanon. Misjon 10/40 har bidratt til ALCs arbeid i flere år nå, for vi ser at ALCs arbeid virkelig utgjør en forskjell ved både gi skolegang, praktisk hjelp og åndelig veiledning til barna og deres familier.

Nile Union Academy, Egypt

Misjon 10/40 bidrar med stipendier til elever ved videregående internatskole i Egypt, Nile Union Academy. For å gå videre og få seg en høyere utdannelse ved universitetet må de unge først ta videregående, og det har ikke alle økonomisk mulighet til med mindre de får stipend.

Life-Hope Center, Nasaret

Siden 2020 har Misjon 10/40 gitt bidrag til drift av Life-Hope Center i byen Nasaret. Byen har utviklet seg til et sentrum for den arabiske befolkningen i Israel. Senteret tilbyr bl.a. engelskopplæring, livsstilskurs og bibelundervisning.

Dette vinduet mellom tiende og førtiende breddegrad, fra Afrika i vest til Asia i øst, er stedet i verden hvor de aller fleste unådde folkeslagene bor. Denne måten å tenke geografisk om unådde folkeslag, gjorde at tusenvis av mennesker over hele verden ble rekruttert til misjonstjeneste blant de unådde folkeslagene i siste halvdel av forrige århundre.


Ikke mange er klar over at opphavsmannen til begrepet 10/40-vinduet var dr. Luis Bush.

Han er en av vår tids mest sentrale misjonsledere og misjonsstrateger.


Ta kontakt med oss

Rectangle Silhouette

misjon1040

Telefon

+47 906 40 706

Epost